Verksamhet

Under 2016 har ”DSDM Konsortiet Sverige” ombildats till ”Intresseföreningen för bättre IT”. Föreningen kommer att agera oberoende från metoden DSDM och Agile Business Consortium i UK, även om föreningen i sig kommer att samarbeta med Agile Business Consortium. Intresseföreningen är för dig som vill nätverka för bättre IT i Sverige när nu många organisationer står inför stora utmaningar med sin digitalisering.

Varför detta namn på föreningen? Varför ingenting om Agile? Agile Manifesto har nu drygt 15 år på nacken. Samtidigt som dom övergripande värderingarna lever vidare, har många metoder och tekniker kommit till och andra förändrats. Mycket inom det nya inriktningar fokuserar på sk organisatorisk Agile. ”Modern Agile” har blivit ett begrepp. Detta är i grunden förstås något positivt. Men samtidigt som många sk ”Lean Startups” utmanar gamla värderingar och driver utvecklingen framåt, känner sig många mer traditionella organisationer sig vilsna inför framtiden. Flertalet tankeledare inom Agile vill mena att bara bli ”bättre” minsann inte gör någon Agile. Kanske det är sant? Agile är inte heller något självändamål. Att hela tiden utvecklas och bli ”bättre” är det dock förmodligen. Agila principer och värderingar kommer dock alltid att vara en ledstjärna för denna förening till att åstadkomma ”bättre”.

Varför en fortsatt fokusering mot IT? Börjar inte begreppet kännas ”mossigt”? Varför inte digitalisering? Digitaliseringen sägs ju innebära så mycket mer för verksamheterna än bara IT. Samtidigt var IT för dryga 20 år sedan så mycket mer än dess föregångare ADB. Vi vill nog bara vara neutrala mot diverse tänkbara buzzwords. Verksamheten har alltid varit i fokus enligt den svenska modellen för systemutveckling. Det tycker vi den ska fortsätta vara. Vi vill vara ett stöd där verksamhetsförändringen mynnar ut i ett nytt eller förbättrat befintligt IT-stöd.

Bättre IT, helt enkelt! Hur åstadkommer man då ”bättre IT” på ideell basis i en dylik förening? Vi tror att punkterna nedan kommer att sammanfatta den verksamhet vi kommer att bedriva…

  • Utveckla samarbete med andra intresseföreningar
  • Arrangera frukostmöten och seminarier
  • Delta i olika internationella initiativ och arbetsgrupper
  • Bidra till kompetensutveckling i olika forum