Publikationer

Konferensen ”Scaling Agile for the Enterprise”

Making Business Agile – Agile Governance, Andrew Kallman

Skala agilt – förutsägbara problem och möjliga lösningar, Lena Djärvh-Eriksson

På agila fronten, en hel massa nytt, Måns Sandström

Dokumentation från frukostmöten

Ställer du rätt krav?, Magnus Elfström och Lars Gunnarsson

Åsikter om DevOps, Mårten Gustafson

Exemplariska exempel, Joakim Holm

Pomodoro tekniken, Staffan Nöteberg

Pomodoro Activity Inventory example, Staffan Nöteberg

Agile Enterprise Architecture, Peter Tallungs

Visualisera helheten, Ulrika Park

Agile – ett verktyg, inte ett mål, Henrik Kniberg

Agile vs. arkitektur paneldebatt – inbjudan, DSDM Konsortiet Sverige

Diverse agile

DSDM Atern Overview, DSDM Consortium UK

CS kompendium agil utveckling, Computer Sweden

Scrum på fem minuter, Softhouse

The Scrum Guide, Scrum.org

Prioritera, Fokusera, Leverera – Snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP, Tomas Björkholm & Hans Brattberg

The Pomodoro Technique, Francesco Cirillo

Integrating DSDM Atern into an existing Prince2 environment, Keith Richards

Den agila verktygslådan, Combitech

Introduktion till DSDM Atern, Martin Völcker

Plocka godbitarna ur det agila smörgåsbordet (jmf DSDM och Scrum), Anders Larsson

Scrum and XP from the Trenches, Henrik Kniberg

Scrum and Kanban – making the most of both, Henrik Kniberg & Mattias Skarin

Konferensen ”Agile i Sverige 2008”

Scrum och mycket mer… – introduktion till agile, Per-Magnus Skoogh

Agila projekt på Stockholms Läns Landstring, Martin Völcker

Lita på mig! Löften och lögner i agila projekt, Henrik Kniberg

Framgångsrik förändring samt ledning av lättrörliga utvecklingsorganisationer, Maria Thelin

Hur man säljer in agila projekt – olika avtalsformer som kan fungera, Carina Meurlinger

Finns det plats för den klassiske IT-projektledaren i en agil värld?, Carina Meurlinger

Att vara agil och samtidigt arbeta efter ISO 9000 och ISO 20000 – går det?, Stefan Lundkvist

Don Quijote mot jätten, Michael Albrecht

Agile development requires dynamic architecture, Ivo van Ouwerkerk

Förändringscoach – att hantera den mänskliga sidan av förändring, Peter Cederkvist