Kontakt

Intresseföreningen för bättre IT
Malmavägen 16
756 47 Uppsala

Mejl: info@ib3it.org
Org.nr: 802407-5544
Postgiro: 437457-5
Bankgiro: 5094-8967