Ännu ett nytt nätverk?

Under 2016 har ”DSDM Konsortiet Sverige” ombildats till ”Intresseföreningen för bättre IT”. Intresseföreningen är för dig som vill nätverka för bättre IT i Sverige när nu många organisationer står inför stora utmaningar med sin digitalisering. Medlemskapet i intresseföreningen är gratis! Du registrerar dig här

Föreningen kommer att agera oberoende från metoden DSDM och Agile Business Consortium i UK, även om föreningen i sig kommer att samarbeta med Agile Business Consortium.

Som medlem får du rätt att delta i frukostmöten etc. som arrangeras av föreningen och andra ev rabatter och erbjudanden. Kallelser till dylika frukostmöten, nyhetsbrev etc. från föreningen kommer också att skickas via denna medlemslista.